ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek)

Utolsó módosítás: 2020.01.22

Kedves Vásárlónk

Ez a dokumentum, mint Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a NETALON Biofalatka Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a http://www.okosbazar.hu web oldalon (továbbiakban: Webáruház) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztó (a továbbiakban: Vásárló) között jön létre, (Szolgáltató és Vásárló a továbbiakban együttesen: Felek) és a Felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

 

SZOLGÁLTATÓ ADATAI

 • Név: NETALON Biofalatka Kft.
 • Székhely: 2053 Herceghalom, Búzavirág utca 22.
 • Logisztikai és ügyfélszolgálati központ: Magyarország, 2053 Herceghalom, Búzavirág u. 22.
 • Bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság mint cégbíróság
 • Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-895394
 • Adószám: 14246391-2-13
 • Ügyfélszolgálat: lásd bővebben 1.7
 • Telefonszáma: +36 ((70)-676-4266 
 • Email cím: netalonkft@gmail.com


ÁSZF - ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Webáruházon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.

 

1.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A megrendelés igénybejelentésnek minősül. Szerződés akkor jön létre a Felek között, amikor Szolgáltató a  Vásárló igénybejelentését – az adásvétel lehetőségét megerősítve -, elektronikus úton elküldi a Szolgáltatónak és a Szolgáltató azt elektronikus úton, e-mailben visszaigazolja.

 

1.3. A Webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

 

1.4. A termék megrendelésének leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között a termék megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

 

1.5. A szerződés nyelve magyar.

 

1.6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

1.7. Ügyfélszolgálat: NETALON Consulting Kft.

 

ÁSZF - VÁSÁRLÓI REGISZTRÁCIÓ

  2.1. A Webáruházban található „Vásárlói fiókom” menüpont alatt, az „Vásárlói létrehozása” gomb megnyomásával a Vásárló a regisztrációs oldalra jut. Az ezen oldalon található űrlap kitöltésével kerülhet sor a Vásárló regisztrálására. A Vásárló a Webáruházban történő regisztrációjával kijelenti, hogy az Webáruház weboldalán közzétett alábbi dokumentumokat  elolvasta, megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul:

   

  • jelen ÁSZF dokumentum,
  • fizetési feltételek,
  • szállítási feltételek,
  • jótállási és elállási feltételek,
  • adatvédelmi nyilatkozat.

   

   

  2.2. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy Vásárlói fiókja az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására a Webáruházban található „Fiókom” menüpontban alatt van lehetőség. Szolgáltatót a regisztrált adatok Vásárló által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

   

  ÁSZF - MEGRENDELÉS, VÉTELÁR

   3.1. Az értékesített termékek tulajdonságai

   A Webáruházban értékesített termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, funkcióit bemutató leírásokat a konkrét termék információs weboldalán, a "Termék leírása" részben ismerheti meg a Vásárló, de a részletes tényleges tulajdonságokat a megvásárolt termékhez mellékelt magyar nyelvű vagy angol nyelvű használati utasítás tartalmazza. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a Webáruházban vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt a termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a Webáruházban közölteknél több információra van szüksége a Vásárlónak, akkor a Szolgáltató ügyfél-szolgálatához fordulhat. Szolgáltató a forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását az termékhez mellékeli.

    

   3.2. Vételár

   A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett és nem áthúzott összeg, amely ha nincs külön jelölve, a mindenkor érvényes általános forgalmi adót (ÁFA-t) már tartalmazza és magyar forintban értendő. Az termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, kivéve ha ez a végső fizetési oldalon máshogy nem olvasható (pl. ingyenes kiszállítás).

    

   3.3. Vételár módosítása

   A Webáruházban megrendelhető termékek vételárának változtatási jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és az termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni.

    

   3.5. Nem regisztrált Vásárlók

   Megrendelést a Szolgáltató a Webáruházán keresztül nem csak regisztrált Vásárlótól fogad el, azonban a megrendeléshez minden, a Vásárló adataira vonatkozó mező maradéktalan kitöltése szükséges. (Ha a Vásárló valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

   A Vásárló a Webáruházban történő vásárlásával kijelenti, hogy a Webáruház weboldalán közzétett alábbi dokumentumokat  elolvasta, megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul:

   • jelen ÁSZF dokumentum,
   • fizetési feltételek,
   • szállítási feltételek,
   • jótállási és elállási feltételek,
   • adatvédelmi nyilatkozat.

    

   3.6. A megrendelés folyamata

   A Vásárló a kiválasztott terméket a „Kosárba teszem” gomb használatával jelöli ki megvásárlásra. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Webáruház jobb felső oldalán található kosár ikonra kattintással teheti meg a Vásárló. A Kosár tartalma oldalon megadható vagy módosítható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhető („Törlés” ill. „X” gombokkal). Amennyiben a Vásárló a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Fizetés” feliratra kattintva a számlázási ill. szállítási információk valamint a fizetési mód megadását követően léphet tovább. Ha minden szükséges adatot megadott, akkor elindítja a tényleges fizetést és a megrendelés elküldését a Szolgáltató részére. 

   A megrendelés elküldése a Vásárló részéről megrendelési kötöttséget jelent.

    

   3.7. Hibák javítása

   Vásárló a megrendelés elküldése előtt a vásárlás bármely szakaszában van lehetősége az adatbeviteli hibák javítására a Kosár tartalma oldalon (pl. termék törlése a kosárból a „X” feliratra kattintva).

    

   ÁSZF - VISSZAIGAZOLÁS

   4.1. A megrendelés beérkezése

   A Vásárló által elküldött megrendelés (igénybejelentés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus e-mail útján legkésőbb 24 órán belül jelzi a Vásárló részére. A Megrendelés beérkezését jelző e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, az árcikkek árait, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez az email kizárólag tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

    

   4.2. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

    

   4.3. A megrendelés visszaigazolása

   A Vásárló által elküldött megrendelés (igénybejelentés) megérkezését követően a Szolgáltató ellenőrzi a megrendelés adatait, helyességét és szükség esetén egyeztet a Vásárlóval. A megrendelés beérkezését követő 48 órán belül az ellenőrzött megrendelést a Szolgáltató visszaigazolja Vásárló részére egy arra vonatkozó e-mail-ben és megkezdi a megrendelés teljesítését.

   Az e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Az termékek adatainak változtatási, módosítási jogát Szolgáltató a visszaigazolásig fenntartja magának. Ha a megrendelés valamilyen okból fakadóan (pl. rosszul megadott ár, stb…) módosítást igényel, akkor Szolgáltató a visszaigazoláson jelzi azt a Vásárlónak. Ha az termék adataiban módosítás történt, akkor annak elfogadását a Vásárlónak egy válasz e-mail-el kell jelezni Szolgáltató felé. A visszaigazolt megrendelés fizetési kötelezettséggel jár a Vásárló részéről.

   A Vásárló mentesül a megrendelési kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt vagy nem fogadja el a visszaigazolásban szereplő módosításokat.

    

   4.4.  Hibásan feltüntetett információk

   Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás információ – pl. vételár, egyéb termék-adat, kép, videó, stb. -, kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült vételárától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket Vásárlónak kiszállítani. Szolgáltató ilyen esetben a visszaigazoló e-mail-ben felajánlhatja a helyes adatokkal módosított termék szállítását, amelynek ismeretében a Vásárló e-mail-ben elállhat vásárlási szándékától.

    

   4.5.  A Weboldalon szereplő képek, videók

   A Szolgáltató kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy a Webáruházban megjelenő képek, videók minősége magas színvonalú és jogilag védett legyen és a termékek valódi megjelenését tükrözze. A képek, videók minősége azonban nagymértékben függ a Vásárló által használt megjelenítő eszköztől, illetve annak beállításaitól, a fotó vagy videó készítésének megvilágítási körülményeitől is. A termékek mellett megjelenített képek, videók ezért kizárólag illusztrációként szolgálnak, a valóságos termék megjelenésétől eltérhetnek.

    

   4.6. Ha a Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 24 órán belül e-mailben kell jeleznie a Szolgáltató felé.

    

   ÁSZF - SZÁLLÍTÁS ÉS FIZETÉS

   5.1. Szállítás és szállítási díj

   A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért termékeket csomagszállító partner(ek), mint alvállalkozó(k) igénybevételével szállítja a Vásárló által a megrendelés során megjelölt és visszaigazolt helyszínre. Az aktuális szállítási és átvételi lehetőségek és díjak a Webáruház „Szállítási feltételek” és „Fizetési feltételek” oldalain olvashatók. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

    

   5.2. Szállítási határidő

   A szolgáltató a szállítási határidőre csak tájékoztató időpontot tud meghatározni, mert a pontos határidő az termék raktárról történő elérhetőségének és a gyártói valamint a csomagszállító partnerek szállítási határidőinek a függvénye. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.

    

   5.3. Hiányos szállítás vagy sérült csomagolás

   Vásárló felelőssége, hogy a megrendelt termékek kiszállításának napján, de legkésőbb az azt követő munkanapon a csomag esetleges tételes hiányosságait a Szolgáltató felé jelezze e-mailben, az azt dokumentáló fotókkal.

   A Vásárló felelőssége, hogy esetleg a szállítás közben megsérült csomagolásról a kiszállító partnerrel jegyzőkönyvet vetessen fel és ezt legkésőbb a következő munkanapon e-mailben jelezze a Szolgáltatónak, egyúttal elküldve a jegyzőkönyvet és a sérülésről készített fotókat.

   A második munkanapot követően tételes hiányokra, sérülésekre vonatkozó reklamációkat a Szolgáltató nem fogad el. A szavatossági jogok és kötelezettségek természetesen ettől függetlenek.

    

   ÁSZF - ELÁLLÁSI JOG

   Vásárló jogosult a Vásárló vagy az általa megjelölt, a csomagszállítótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

   Vásárlót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. 

    

   6.1. Elállási jog gyakorlásának a menete

    

   6.1.1. Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

    

   6.1.2. A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

    

   6.1.3. A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Vásárló elállási nyilatkozatának megérkezését.

    

   6.1.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

    

   6.1.5. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Vásárló levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

    

   6.1.6. Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket sértetlen, sérülésmentes  állapotban, eredeti csomagolásban indokolatlan késedelem nélkül a Szolgáltató részére, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

    

   6.1.7. A határidő betartottnak minősül, ha Vásárló a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

    

   6.1.8. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Vásárlót terheli, kivéve ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését.

    

   6.1.9. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.

    

   6.1.10. Ha Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítmányozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Vásárló a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket sértetlenül, eredeti csomagolásban, vagy Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

    

   6.1.11. Vásárló felelősségre vonható a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Vásárló felelőssége a termék csomagolásának épsége is.

    

   6.1.12. Ha Vásárló a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

    

   6.1.13. A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó, a használatból eredő értékcsökkenés illetve a Szolgáltató ésszerű költségeinek

   megtérítését.


   ÁSZF - JÓTÁLLÁS

    7.1. Kötelező jótállás

     

    7.1.1. A Szolgáltatót a kínált termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv19/2014 GKM rendelet és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

     

    7.1.2. A jótállási idő

    A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Vásárló részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött vásárlói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

    Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vásárló részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát 

    • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza),
    • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, - helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
    • elemi kár, természeti csapás okozta.

    Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vásárló: 

    • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet.
    • ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárló a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vásárló – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

     

    Ha a Vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. 

    A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. 

    A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

    Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

     

    7.1.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a termék gyártójának szervizét terhelik.

     

    7.1.4. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

     

    7.1.5. A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a 9.1 és a 9.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

     

    7.1.6. A jótállás nem érinti a Vásárló jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

     

    7.1.7. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a Vásárló Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 12.2. pontban feltüntettettek alapján.

     

    7.2. Önkéntes jótállás

     

    7.2.1. Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Webáruházban, a termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Vásárló általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.

     

    ÁSZF - SZAVATOSSÁG

    8.1. Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

     

    8.1.3. Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

     

    8.1.4. Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

     

    8.1.5. Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 5 napon belül közölni a Szolgáltatóval.

     

    8.1.6. Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

     

    8.1.7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni.

    A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

     

    8.1.8. Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

     

    8.2. Termékszavatosság

     

    8.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – az 8.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

     

    8.2.2. A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

     

    8.2.3. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Az termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

     

    8.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

     

    8.2.5. Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék, gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.

     

    8.2.6. A Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

     

    8.2.7. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

     

    8.2.8. A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

    • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
    • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
    • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

     

    8.2.9. A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

     

    ÁSZF - FELELŐSSÉG

    9.1. A Webáruházban található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

     

    9.2. Vásárló a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

     

    9.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított magatartásért. A Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. Szolgáltató teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

     

    9.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

     

    9.5. A Vásárló által a Web Áruház használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

     

    9.6. Az Internet globális jellege miatt a Vásárló elfogadja, hogy a Web Áruház használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Web Áruház használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Vásárlót terheli a felelősség.

     

    9.7. Amennyiben a Vásárló a Web Áruházban kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

     

    ÁSZF – SZERZŐI JOGOK

    10.1. A Webáruház szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

    10.2. A Webáruház tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

    10.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Webáruház használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vásárlónak a Webáruház felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Webáruház rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

     

    ÁSZF - JOGÉRVÉNYESÍTÉS

    11.1. Panaszügyintézés

    Vásárló a termékekkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait Szoláltató ügyfél-szolgálatánál terjesztheti elő.

    A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt a Vásárlónak átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a Vásárlónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

    A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató a korábbi megrendelésének azonosító számához rögzíti, ami a panasz visszakereshetőségét segíti.

    A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Vásárlóhoz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

    A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

     

    11.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

    Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

    • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
    • Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Vásárló eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

     

    A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

     • 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. 
     • Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. 
     • E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu 
     • Fax: 06 (1) 488 21 86 
     • Telefon: 06 (1) 488 21 31

     

    • Bírósági eljárás. Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.

    ÁSZF – EGYÉB RENDELKEZÉSEK

     12.1. A Webáruház internetes felhő alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasolt, hogy Vásárló tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon határvédelmi hardver és szoftver eszközöket friss adatbázissal, rendszeresen frissítse a Webáruház használatához igénybe vett informatikai vagy kommunikációs eszközön futó operációs rendszer és a böngésző biztonsági frissítéseit. A Webáruházban való vásárlás feltételezi Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

      

     12.2. A Szolgáltató internetes áruházában csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.

      

     12.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a regisztrált felhasználókat e-mailben tájékoztatja.